Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

  • Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
  • Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.
  • Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

created by SEO web design